Category Archive: Danıştay

Ağu 02

Yanlış tedavi nedeniyle tazminat, Kamu Görevlisinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusur, Doktorun Hizmet Kusuru

Taraflar arasındaki “yanlış tedavi nedeniyle tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce husumet yönünden davanın reddine dair verilen 22.10.2007 gün ve 2002/426 E. 2007/590 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 16.12.2008 gün ve 2008/4001 E. 2008/15365 K. sayılı ilamıyla;  (1-…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla …

Continue reading »

Tem 23

SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN VATANDAŞLARIN ACİL SAĞLIK HİZMETİ BEDELLERİNİN KENDİLERİNDEN TALEBİ

Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. …

Continue reading »

Tem 18

Stratejik Personel | İptal Davası

5. Daire 2006/5136 E., 2006/4140 K. “İçtihat Metni” Davacı : Ankara Barosu Başkanlığı Vekiii : Av. … Davalı : Sağlık Bakanlığı

Continue reading »

Tem 18

DİKEY GEÇİŞ İLE İLGİLİ KISITLAYICI HÜKÜMLERİN BULUNMAMASI

8. Daire 2004/2430 E., 2005/3943 K. DİKEY GEÇİŞ İLE İLGİLİ KISITLAYICI HÜKÜMLERİN BULUNMAMASI DİKEY GEÇİŞ KOŞULLARI 2709 S. 1982 ANAYASASI [ Madde 42 ] “İçtihat Metni”

Continue reading »

Tem 17

Araştırma Görevlisi, Eş Durumu, Atama..

5. Daire         2010/7742 E.  ,  2012/386 K. ARAŞTIRMA GÖREVLISI ATAMA EŞ DURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU (2547) Madde 3 DEVLET MEMURLARI KANUNU (657) Madde 4

Continue reading »