Tag Archive: memurun sorumluluğu

Ağu 02

Yanlış tedavi nedeniyle tazminat, Kamu Görevlisinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusur, Doktorun Hizmet Kusuru

Taraflar arasındaki “yanlış tedavi nedeniyle tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce husumet yönünden davanın reddine dair verilen 22.10.2007 gün ve 2002/426 E. 2007/590 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 16.12.2008 gün ve 2008/4001 E. 2008/15365 K. sayılı ilamıyla;  (1-…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla …

Continue reading »